×

Vælg sprog

Vi har lige nu 13 stillinger!

Fremtidens arbejdsmarked byder på talentmangel. Bliver det årtiets udfordring for fødevareindustrien?

I 2012 satte Foodjob Nordic fokus på danske fødevarevirksomheders konkurrenceevne og i fremadrettet. Men hvad er der sket de seneste 10 år – og er de dystre forudsigelser for branchen, som vi startede virksomheden på, gået i opfyldelse?

fødevareindustrien-produktion

Vi trak fronterne skarpt op for ti år siden: ”Indenfor ganske få år vil en stor del af den danske fødevareindustris mest prominente og succesrige ledere og specialister trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det vil resultere i en betydelig mangel på profiler til at udfylde pensionisternes sko, da der på tværs af branchens sektorer er en række flaskehalse for dygtige ledere til at skabe en vision og kompetente personer omkring dem til at bringe idéerne til live.”

Stor konkurrence om talent på fremtidens arbejdsmarked

Vi forudså et scenarie, hvor danske fødevarevirksomheder i 2022 ville stå tilbage med en usund blanding af reduceret ledelseskraft, mangel på innovation, samt faldende produktion og produktivitet, som følge af massive rekrutteringsudfordringer. Set i skrivende stund ser vi netop nu faktisk en intens konkurrencesituation om talent, da de store efterkrigsårgange, der startede i branchen for 25-30 år siden, og som har domineret industrien i højtstående leder- og specialistfunktioner, er på vej ud af arbejdsmarkedet. Vi havde dog måske ikke forestillet os, hvor længe boomer-generationen egentlig har holdt ved i toppen af branchen, både af lyst og af nød.

Generationsskiftet på ledelses- og specialistfunktionerne har været langsommere end forventet, da virksomhedernes interne talentpuljer for at udfylde disse stillinger blev tømt i årene efter finanskrisen på grund af ansættelsesstop og nedskæringer. Desuden har mange fødevarevirksomheder en gruppe af mellemledere, der ikke er blevet tilstrækkeligt oplært til at påtage sig disse lederstillinger. Man har i høj grad forfremmet de dygtigste specialister til ledere, uden at bakke det op med træning og uddannelse.

Teknologisk udvikling tegner fremtidens arbejdsmarked

I forhold til vores forventninger til fremtidens rekrutteringsmarked havde vi heller ikke forudset, hvordan automatisering og indførelse af robotter har påvirket branchen over det seneste ti år. En stor del af den mangel på arbejdskraft, man kiggede ind i, har vist sig at blive i nogen grad erstattet af den teknologiske udvikling på fødevareområdet. En bevægelse fra store grupper af ufaglærte timelønnede til færre, men faglærte procesoperatører, har forandret fødevareproduktionen, og højnet det teknologiske niveau og digitalisering, selv om vi stadig mangler at udnytte dette potentiale fuld ud. Dette kræver ledere og specialister med nye færdigheder inden for det digitale og procesmæssige, som vi måske ikke tænkte på i 2012. 

Siden midten af ​​1990’erne, har mange af branchens største virksomheder, f.eks. Arla, Danish Crown og DLG både udskilt og lukket en række forretningsområder i nye, mindre virksomheder, der faktisk har medvirket til at skabe yderligere efterspørgsel efter potentiale ledere til at fylde direktør og ekspertfunktioner. Ligeledes er der de seneste ti år kommet en væld af mindre start-ups i fødevarebranchen, som også er med til at skabe en større efterspørgsel på danske ledere og specialister i udlandet til at fremme produktiviteten og ledelseskraften, eller til de danske virksomheders egne aktiviteter. Især er innovationsevne, fokus på bæredygtighed og forretningsudviklingstalent i højsædet, da et udfordrende konkurrencelandskab presser traditionelle mærkevareproducenter og fødevarevirksomheder til at efterspørge nye kompetencer.

Styrk innovationsevnerne og digitale kompetencer

Det er altid svært at spå om fremtiden eller lære af fortiden. Vores anbefaling til fødevarevirksomhederne er, at de skal intensivere deres rekrutteringsindsats med nye digitale kompetencer både ”i toppen” og ”i bunden” for at styrke lederskab og innovationsevne på kort og lang sigt. Ellers kan den nuværende talentkrise gentage sig selv om et par årtier, og det er en situation, alle ønsker at undgå.