×

Vælg sprog

Vi har lige nu 13 stillinger!

Kompetencer i fødevarebranchen

Hvilke kompetencer er der brug for i fødevarebranchen? Og hvilke kompetencer har du? Vi giver et kort overblik i, hvilke personlige og faglige kompetencer der normalvis er brug for, og så fokuserer vi på, hvilke kompetencer du kan omsætte i fødevarebranchen. 

Hvad er en kompetence?

En kompetence er en kapacitet og egenskab til at varetage det, du har forhånden. Det beskriver altså en egenskab eller evne ved dig, når du skal handle i praktiske, teoretiske og sociale fællesskaber. Det kan være på arbejdspladsen, i hjemmet og ude i samfundet. Du besidder altså kompetencer ud fra de erfaringer, den viden og de færdigheder, du har opbygget gennem dit liv. 

Gennem hele livet bygger du flere kompetencer op og bryder andre ned, derfor er det vigtigt at sætte ord på dine kompetencer løbende, så du gør det klart for dig selv og andre, hvordan du som person handler ud fra dine erfaringer. Det hjælper kompetencerne dig med at formulere og konkretisere. Nedenfor har vi en liste over personlige og faglige kompetencer, som kan hjælpe dig med at sætte ord på dine spidskompetencer inden for fødevarebranchen.

Generelle kompetencer på arbejdsmarkedet (19 kompetencer)

Ifølge Ballisager findes der både personlige og faglige kompetencer, hvor personlige kompetencer optager størstedelen af pladsen.

Personlige kompetencer

 • Ambitiøs
 • Analytisk
 • Detaljeorienteret/ grundig
 • Dynamisk
 • Engageret
 • Fleksibel
 • Gode samarbejdsevner/teamplayer
 • Kreativ
 • Mange bolde i luften og bevare overblikket
 • Målrettet/ resultatorienteret
 • Proaktiv/ initiativrig
 • Selvstændig
 • Strategisk
 • Struktureret
 • Udadvendt

Faglige kompetencer

 • Administration
 • Kundebetjening/kundeservice
 • Projektledelse
 • Skriftlig formidling 

Kompetencer i fødevarebranchen

Du omsætter dine generelle kompetencer til specifikke kompetencer for fødevarebranchen ved at fokusere på dit bestemte kerneområde indenfor fødevarebranchen. Inden vi går til det, danner vi os først et overblik. Det gør vi ved at kigge på henholdsvis de brede kompetencer og specialist kompetencerne. Jo mere specialiserede dine kompetencer er, desto mere specifikt vil din jobtitel og dine arbejdsopgaver også være. Omvendt – Jo bredere dine kompetencer er, desto bredere vil din stillings arbejdsområde og arbejdsopgaver være.  

Brede faglige kompetencer i branchen

De brede kompetencer har vi skitseret ovenover. Her var administration, kundeservice, projektledelse og skriftlig formidling nogle af hovedkompetencerne. Yderligere kan der nævnes:

 • Dokumentation
 • Ressourceoptimering
 • Konceptudvikling
 • Kvalitetsopfølgning
 • Egenkontrol
 • Rapportering
 • Certificering
 • Markedsanalyse
 • Reklamationsbehandling

Specialist kompetencer

Specialist kompetencer inden for fødevarebranchen er alle de kompetencer, der kendetegner de specialiserede områder og de fagligt tekniske egenskaber, som de ansatte skal besidde. Herunder har vi lavet en liste med nogle af dem. Der er mange forskellige, og det vil fylde meget, hvis vi skulle gå ned i dem alle.

 • Systemhåndtering
 • Økonomistyring/ ERP-systemer
 • Produktionsprocesser/ manufakturering
 • Fødevarelovgivning
 • Specifikationsarbejde
 • R&D-kendskab
 • Kemisk, biologisk og fysisk viden om fødevarer

Arbejdsområder i fødevarebranchen

 • Salg og marketing
 • Laboratoriet
 • R&D (Research & Development)
 • Indkøb og økonomistyring
 • Logistik og planlægning
 • Kvalitetssikring
 • After sales
 • Med mere.

Disruption i fødevarebranchen

En ting er at sige, hvilke kompetencer, der er brug for i fødevarebranchen. Noget andet er at beskrive hvilke kompetencer, der bliver brug for. Hertil skal man kunne være indstillet på, at ens kompetenceområder snildt kan ændre sig på ganske få ord. Dansk Industri Fødevarer havde i 2015 lavet en undersøgelse, hvor 11% af fødevarevirksomhederne har stor fokus på disruption som en afgørende katalysator i deres forretning. Det betyder, at de ser den teknologiske udvikling spille en så stor rolle for deres produkt, så produktet der produceres kræver nogle helt andre kompetencer end på nuværende tidspunkt.

De helt specifikke kompetencer i fødevarebranchen er således aldrig nogle helt og faste, statiske kompetencer. Det kræver, at der i de kommende år er adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer for virksomhederne – i fødevarebranchen – så de er klar til at håndtere og realisere en brancheomvæltning. Det er også centralt for, at virksomhederne internt kan være på forkant med udviklingen og være konkurrencedygtige i en global verden med stigende international konkurrence.