×

Vælg sprog

Vi har lige nu 10 stillinger!

 • Virksomhed: Lagkagehuset

  Head Baker for Lagkagehuset in Haderslev

  Foodjob Nordic is now looking on behalf of Lagkagehuset A/S in Haderslev for a Head Baker with change management skills, the will to lead, strong overview and results orientation to strengthen daily operations.

 • Virksomhed: AKV AmbA

  Commercial Manager for AKV – Food Ingredients

  Foodjob Nordic is now looking for a Commercial Manager to join AKV’s Global Sales & Application Center in Agro Food Park in Aarhus. The Commercial Manager will be responsible for regional strategic planning, overall direction, coordination, and evaluation of commercial capabilities across the target markets in a region, that is interest-ing for AKV.

 • Virksomhed: Christeyns

  Salgschef til Christeyns Danmark – Food Hygiene

  Foodjob Nordic søger en salgschef til Christeyns Danmark. Christeyns Food Hygiene er specialister i innovative hygiejneløsninger og sælger rengørings- og desinfektionsmidler, hygiejneudstyr samt ser-viceydelser til virksomheder i den fødevareforarbejdende industri.

 • Virksomhed: Fomaco

  Rejsevant Service Engineer til Fomaco A/S

  Som Service Engineer hos Fomaco bidrager du til, at Fomaco kan levere et højt serviceniveau til kunderne. Du yder support eller rejser ud og servicerer og installerer udstyr i ind- og udland.

 • Virksomhed: Lallemand

  Quality Manager for Lallemand EMEA Baking

  Foodjob Nordic is looking on behalf of Lallemand EMEA Baking for a Manager responsible for Quality Assurance and Quality Control to continue the journey to constantly improve on the quality of all aspects of operations across the EMEA region.

Rekruttering af kandidater

Få en effektiv rekruttering som virksomhed i fødevarebranchen

Rekruttering er langt mere end tabeller, diagrammer og prikker på en skærm. Rekruttering for Foodjob Nordic er først og fremmest mennesker, der skal indgå i sociale relationer og interaktioner på en arbejdsplads og i virksomhedens kultur. Mennesker, der gør det, de er bedst til og har de helt rigtige kompetencer og interesser, kommer til at brænde for jeres sag og for jeres virksomhed. Dermed bliver de også bevidste om, hvordan den helt rigtige udvikling skal foregå og hvilke konkrete mål, der vil gavne din forretning positivt.

Rekruttering for Foodjob Nordic betyder altså:

At have de helt rette folk til de helt rigtige stillinger i fødevarebranchen.

Hvordan gør vi så dette til virkelighed for dig? Det kan vi opsumere i ti skridt, som medfører, at I som virksomhed får den bedste rekruttering.

Hvordan gør vi rekruttering i Foodjob Nordic? (10 skridt)

Rekruttering skal være nemt at forstå. Vi går meget op i, at rekrutteringsprocessen skal være så transparent for begge parter som overhovedet muligt. Du kan hertil læse mere om udvalgte tidligere stillinger vi har slået op og fundet en kandidat til 

Vi har delt rekrutteringsprocessen op i ti skridt, så du nemmere kan forstå, hvordan processen med at finde en kandidat til jeres stilling forløber. 

Vores rekrutteringsproces:

 1. Research
 2. Introduktion
 3. Behovsafdækning og profilering
 4. Promovering af jobprofilen og søgning
 5. Screening af kandidater
 6. Præsentation og indledende samtale
 7. Assessment
 8. Ansættelsessamtale
 9. Referencer og dokumentation
 10. Kontraktforhandling,On-boarding og opfølgning

Research

Vi skaber de bedste betingelser for jer, når I henvender jer og ønsker en god rekrutteringsproces sammen med os. Det gør vi, til at begynde med, ved at foretage en gennemgående research af jeres virksomhed.

Vi indsamler information om jeres virksomhed og gennem vores research, finder vi ud af, 1) hvad vi konkret kan tilbyde jer, og 2) hvordan et muligt samarbejde kan styrke begge parter. På den baggrund forventningsafstemmer vi med jer omkring formålet med rekrutteringen.

Introduktion

Første møde mellem jer og Foodjob Nordic. Du introduceres til den ansvarlige rekrutteringskonsulent, der danner sig et overblik over, hvilken kandidat I leder efter.

Behovsafdækning og indskærpning af jobprofilen

Vi går i dybden med, hvilke værdier og kompetencer I som virksomhed har brug for og omsætter det til et sprog, som kandidaten kan forstå. Det gør vi ved at analysere jeres organisatoriske kontekst kontra de ønskede kompetencer. Vi formulerer til sidst en job- og profilbeskrivelse til et endeligt, udfærdiget jobopslag.

Promovering af jobprofilen og Search

Vi promoverer og giver den ønskede eksponering af det udarbejdede jobopslag på relevante kanaler, så jeres opslag bliver set af de mest relevante kandidater.

Derudover foretager vi en fyldestgørende Search af markedet.

Både vores annoncering og vores search er målrettet vores netværk i fødevarebranchen. Vi sætter alle sejl ind for at skabe det stærkest mulige felt af kvalificerede og motiverede kandidater. I kraft af vores aktive netværk vil de fleste relevante kandidatemner ofte være top of mind, og hertil suppleres med aktiv search i vores databaser, der løbende holdes opdateret.

Screening af kandidater  

Vi foretager løbende screening af potentielle kandidater med fokus på at finde kandidater med den rette motivation og de helt rigtige kompetencer. Hertil udarbejder vi en liste med prioriterede kandidater, som vi deler med jer, så vi sammen kan foretage en løbende evaluering af kandidatfeltet.

Vi holder jer løbende orienteret om, hvilke kandidater, vi arbejder med. Det betyder, at I kan følge fremskridt i processen, og at I hurtigt kan reagere, hvis der er nogle kandidater, som I finder mere eller mindre relevante for stillingen. Vi shortlister de af os udvalgte kandidater og rapporterer deres informationer med jer. Sammen udvælger vi de kandidater, som vi ønsker at se til en første præsentationssamtale.

Præsentation og indledende samtale

Vi præsenterer de udvalgte kandidater for jer ved et indledende møde. Ud over en gensidig introduktion er formålet med disse møder 1) at få givet kandidaterne et mere detaljeret indblik i stillingens primære opgaver, ansvarsområder samt stillingens kontekst. Dernæst 2) at vi får yderligere afdækket kandidaternes kvalifikationer, motivation og forventninger til stillingen ved at spørge ind til CV’et, en eventuelt motiveret ansøgning, med mere.

Assessment

Det samlede felt kandidater indsnævres og de mest relevante kandidater skal gennem en kortlægning af deres personprofil og eventuelt gennemføre en logisk test eller løse en case. Det er med til at afdække udvalgte kandidaters personlige præferencer, måde at tænke på og indlæringsevne, så vi kan vurdere om, der er et match med kandidatens kompetencer og profil i forhold til stillingens krav.

Læs mere om hvilke og hvordan vi bruger personprofiler og tests her

Ansættelsessamtale

En typisk ansættelsessamtale vil være karakteriseret ved, at vi sammen med dig som ansættende leder og/eller HR, møder kandidaten til en anden samtale, hvor det handler om både at få eventuelle resterende spørgsmål afdækket og at forholde os til resultaterne af den gennemførte assessment. Herudfra bliver der skabt et mere samlet billede af kandidaten som medarbejder, kollega og menneske. Desuden vil der til samtalen også være tale om, at introducere kandidaten eller kandidaterne til andre nøglepersoner i virksomheden.

Referencer og dokumentation

Vi anbefaler, at vi tager referencer på den udvalgte kandidat umiddelbart inden ansættelse af vedkommende. Her tager vi typisk fat i personer med indsigt i kandidatens ageren og performance i tidligere ansættelsesforhold. Dette gør vi for at sikre bekræftelse af kandidatens karriereforløb og resultater samt at afdække kandidatens adfærd på udvalgte fokusområder.

I det omfang at det er relevant indhentes dokumentation for gennemførte uddannelser og kurser.

Kontraktforhandling, On-boarding og opfølgning

Når den rette kandidat er fundet, så afgiver I som kunde et kontrakttilbud til kandidaten. Vi understøtter denne proces ved at være til rådighed for sparring for begge parter samt at facilitere informationsudveksling mellem parterne.

Vi diskuterer med jer, hvordan on-boarding og oplæring skal foregå. Dette for at sikre den bedst mulige start af det nye ansættelsesforhold. Vi følger desuden op løbende efter ansættelsen for at sikre, at virkeligheden lever op til forventningerne.

Har I brug for mere information om vores rekrutteringproces?

I kan få flere konkrete informationer om jeres fordele ved en skræddersyet rekruttering hos Foodjob Nordic. Kontakt os på tlf. +45 7070 7519 eller mail: [email protected].