×

Vælg sprog

Vi har lige nu 17 stillinger!

Jobsamtalen – Få en succesfuld samtale

Hvordan forbereder du dig til jobsamtalen? Hvad skal du sige til jobsamtalen, og hvad bliver du egentlig spurgt om til jobsamtalen? Det er bare nogle af de spørgsmål, som du skal forholde dig til, når du skal til jobsamtale hos din (måske) kommende arbejdsgiver. Vi kigger på hele processen, overvejelserne, og så går vi ned i nogle konkrete værktøjer, du kan gøre brug af. 

Lad os sammen forberede os til jobsamtalen.

Jobsamtalen skal skabe et godt indtryk

En jobsamtale er, hvad man gør den til. Det gælder både personen, som er kaldt ind til samtalen, men det gælder også virksomheden, der har indkaldt kandidaten til samtale. Hvad betyder det egentlig?

Det betyder, at både kandidaten og virksomheden har nogle bestemte forventninger til, hvad de skal have ud af samtalen. Jo mere kandidaten overstiger de forventninger, som virksomheden havde inden samtalen, desto større chancher er der for, at de også vælger den pågældende kandidat.

Det handler altså alt sammen om at gøre et så godt indtryk i jobsamtalen, så virksomheden bliver overbevist om, at kandidaten er kvalificeret og motiveret til stillingen og de arbejdsopgaver, der følger med.

Det er rigtig godt at have dette in mente, når du forbereder dig til jobsamtalen. Du skal altså prøve at sætte dig ind i, hvad du egentlig gerne vil have ud af samtalen. Typisk vil du skulle stille følgende spørgsmål inden jobsamtalen, så du kan forventningsafstemme med dig selv om, hvilke forventninger du har, og hvad du forventer at møde til samtalen.

 • Hvilke forventninger har jeg til samtalen?
 • Hvilke forventninger har virksomheden til samtalen?
 • Hvilke forventninger har virksomheden til mig?

Selvfølgelig er det svært at vide, hvad de sidste to spørgsmål reelt er. For hvordan skal du vide, hvilke forventninger virksomheden har til dig?

De sværeste spørgsmål er normalt også dem med de mest givende svar. Så hvis du finder nogle gode svar, kan de faktisk være nøglerne til at få en succesfuld jobsamtale. Og så kan du også meget lettere svare på nogle af deres spørgsmål under jobsamtalen.

Du har nu gjort dig nogle indledende øvelser til jobsamtalen, men nu gælder det hårde og mest undervurderede arbejde – research og forberedelse. Det skal vi se på i det næste afsnit.

Har du allerede et CV? Få det i vores kandidat-database og kom til jobsamtale

Forberedelse til jobsamtalen

Det er som nævnt et af de mest undervurderede elementer inden selve jobsamtalen. Forberedelsen. Du kan virkelig flytte dig i forhold til dine andre kandidater på dette punkt. Vi giver dig nogle fokuspunkter og spørgsmål, så du kan komme godt i gang med din forberedelse til samtalen.

 • Find ud af hvem der deltager i samtalen
 • Find konkrete eksempler på baggrund af din ansøgning og CV
 • Søg på virksomheden på nettet
 • Hav elevatortalen klar
 • Find på gode spørgsmål til samtalen
 • Forstå hvad virksomheden vil spørge dig om til samtalen
 • Kend dine svagheder

Hvem deltager til jobsamtalen

Det kan virke som en triviel ting at skulle forholde sig til, men også at skulle researche efter. De små detaljer er til gengæld ofte dem, man kan vinde mest på, lige meget hvilken samtale du skal til.

Grunden til, at du skal have en idé om, hvem der kommer til samtalen, er, så du kan finde mulige kendte forbindelser mellem jer. Det vil hurtigt kunne gøre samtalen mere nede på jorden, men så vil det samtidig også give en indikation på, hvem du er overfor virksomheden.

Det kan være fælles forbindelser som personer, virksomheder eller andre detaljer. På denne måde får du skabt en relation tidligt i samtalen, hvilket kan gavne dig, hvis der er mange andre kandidater til samtale. Så husker de dig.

Find nogle konkrete eksempler til samtalen ud fra din ansøgning og CV

Du har skrevet en ansøgning og et CV, som er en væsentlig grund til, at du skal jobsamtale. Nu skal du få dem til at spille godt sammen, så de kan få et ansigt på dem, og du kan få nogle af dine kompetencer bragt i spil. Det gør du ved at finde nogle konkrete eksempler, som du kan binde op på din ansøgning og CV.

Det gælder især om at tage udgangspunkt i konkrete situationer, som kan binde sig op på de kompetencer, du har beskrevet i CV’et og ansøgningen. Har du for eksempel skrevet, at du er fleksibel, har gode samarbejdsevner, er kreativ og kan have mange bolde i luften, skal du finde mindst ét konkret eksempel til hver kompetence.

Find skabeloner til CV og ansøgning her.

Søg efter virksomheden

Det kan virke uoverskueligt at finde masser af information på nettet. Det kan både være på deres hjemmeside, men også på sociale medier. Hertil har vi et trick, som du kan gøre brug af.

Søg på Google: “-site:indsæthjemmeside.dk virksomhedens navn”

Skriver du dette, får du al information om virksomheden, uden at du finder det på virksomhedens egen hjemmeside. Det kan således være forskellige pressemeddelser eller sociale medier, som de er på. Alt dette er relevant til at forstå, hvem virksomheden er, og hvordan de fremstår udadtil. Vil du finde noget bestemt på virksomhedens egen hjemmeside, skal du blot skrive i Google: “site:indsæthjemmeside.dk hvad du vil søge efter”. Så finder du alt, der omhandler din søgeterm på deres hjemmeside. Det kan både være kontaktoplysninger, nyheder, medarbejdere, mm. på deres hjemmeside.

Hav elevatortalen klar

En elevatorsamtale er nem for nogle, men svær for andre. Det kan afhænge af din arbejdserfaring, men også af hvor ofte du har haft brug for at sige den.

Elevatortalen er en ca. 1 minuts præsetation af dig selv med fokus på din faglighed – både din udvikling, men også hvor du er på vej hen, og hvordan den pågældende stilling passer ind i dette.

Jo mere konkret og klar – desto bedre kan du få formidlet dig selv og dine skarpe faglige kvaliteter.

Gode spørgsmål du kan stille til jobsamtalen (10 gode spørgsmål)

Det er en god idé at have nogle spørgsmål klar, så du får brugt al den tid, som virksomheden har afsat til jobsamtalen. På den måde får du mest mulig tid sammen med dem og får givet dem det bedste indtryk af dig som person og fremtidig kollega. De er skrevet så bredt som muligt, så du selv kan gøre dem mere specifikke og skarpe.

Herunder kommer der ti spørgsmål, du kan lade dig inspirere af:

 1. Er den stilling, du skal sidde i, ny? Eller er der en person, der har siddet i den stilling før?

 1. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud hos jer? Og hvordan er opgaverne fordelt ud på dagen?

 1. Hvilke langsigtede og korsigtede projekter eller opgaver er mest presserende for jeres nye medarbejder?

 1. Hvad er det mest spændende ved jeres arbejdsplads?

 1. Hvordan ville i karakterisere jeres virksomhed? Hvilken kultur har I?

 1. Hvad er jeres kriterier for succes i denne stilling?

 1. Er der mulighed for efteruddannelse, og hvad er jeres syn på det?

 1.  Hvad er virksomhedens overordnede mål for de næste par år?

 1. Er der nogle ting i er i tvivl om ved min profil eller med mig som kandidat?

 1. Har I brug for noget yderligere materiale af og om mig?

Spørgsmål du kan blive stillet til jobsamtalen

Du skal både være forberedt på at stille virksomheden nogle spørgsmål, men du skal også selv være klar på at blive stillet spørgsmål. Det kan ofte være udfordrende at skulle svare på spørgsmål lige fra hoften, men hvis du har gjort dine forbedredelser godt, så giver du et klart og konkret svar med det samme – og det vil imponere modtageren.

Herunder har vi givet nogle eksempler på, hvilke spørgsmål du kan blive stillet, så kan du allerede forberede dig på nogle svar. Det vil også være mange af spørgsmålene, som skal afklare lige netop dine kompetencer.

Forskellige typer af spørgsmål du kan blive stillet:

 • Spøgsmål om din nuværende eller tidligere stillinger.
 • Spørgsmål om dig og din personlighed.
 • Spørgsmål om den pågældende stilling, samtalen drejer sig om.
 • Andre spørgsmål.

Spørgsmål om din nuværende eller tidligere stillinger

Der vil højest sandsynligt komme mange af disse typer spørgsmål, da de skal indikere, hvad du har gjort godt tidligere, eller hvad du gør godt lige nu. Spørgsmålene kan for eksempel være:

 • Hvorfor søger du et nyt job?
 • Hvilke ansvarsområder og arbejdsopgaver havde du i dit forrige job?
 • Hvad gjorde du særligt godt i din forrige stilling?
 • Hvilke fejl lavede du, og hvordan lærte du af dem?
 • Hvilke opgaver er knap så behagelige at sidde med?
 • Hvilke opgaver havde du det bedst med at udføre?
 • Hvad har du lærte mest af i dine forrige jobs?
 • Hvordan håndterer du pres og stressede situationer?
 • Giv os et eksempel – hvor du samarbejdede mindre godt.
 • Giv os et eksempel – hvor du ikke overholdt en deadline på en opgave eller et projekt.
 • Hvordan skal en chef være, for at du kan blive bedre til dit arbejde?

Spørgsmål om dig og din personlighed

Afhængig af arbejspladsen er der også mange virksomheder og organisationer, der vægter din personlighed højt. Det kan være fordi det kræver en vis robusthed eller social person i stillingen, men det kan også være, hvordan du vil passe sammen med det team, som du potentielt skal arbejde i. Her har vi nogle spørgsmål, som du kan blive stillet:

 • Kan du fortælle os noget om din baggrund?
 • Hvordan vil du beskrive dig selv som person?
 • Hvilke stærke sider har du?
 • Hvilke svage sider har du?
 • Hvilken styrke er din vigtigste?
 • Hvilke fritidsinteresser har du?
 • Hvordan beskriver dine venner dig, når du hører dem snakke om dig?

Spørgsmål om den pågældende stilling, samtalen drejer sig om

Det er meget normalt, at der vil komme spørgsmål omkring stillingen, du har søgt. Her prøver virksomheden at afdække, hvilke overvejelser du har gjort dig, og hvordan dine forrige og fremtidige planer hænger sammen med deres.

 • Hvorfor har du søgt stillingen?
 • Hvad ved du om vores virksomhed?
 • Hvorfor vil du gerne arbejde i vores virksomhed?
 • Hvad er dit lønkrav?
 • Hvornår kan du tiltræde?
 • Hvorfor, mener du, at du den rette til denne stilling?
 • Hvor lang tid kunne du se dig selv i denne stilling?

Andre spørgsmål

Hvis du får andre spørgsmål end de ovenstående, kan det hænge sammen med, at der er nogle specifikke krav eller andre omstændigheder hos den enkelte virksomhed, som du de gerne vil gå lidt mere i dybden med. Det kan eksempelvis være:

 • Hvad er dine generelle fremtidsplaner (2-5-10 år frem i tiden)?
 • Er du politisk aktiv?
 • Hvor længe har du været jobsøgende?
 • Hvilken slags musik kan du bedst lide at høre?
 • Har du fået en opsigelse før fra et andet job?
 • Er der noget du gerne vil vide mere om?
 • Er du fortsat interesseret i jobbet?

Kend dine svagheder

En ofte underkendt faktor i enhver jobsamtale og i mange facetter af ens daglige liv er at kunne forholde sig refleksivt til ens egen personlighed. Det betyder helt basalt, at du kan forholde dig til, hvem du er, hvad du kan lide, og hvordan du bliver tilfreds ved at gøre noget fremfor noget andet. I forhold til jobsamtalen vil det i bund og grund betyde, at du skal være bevidst om dine svagheder, inden du kommer til jobsamtalen. Det kan du finde ud af ved at gøre nogle få overvejelser og derefter få det skrevet ned. For at få et indgående kendskab til dine svagheder kan du med fordel stille dig selv disse spørgsmål:

 • I hvilke situationer bliver du mest presset eller stresset?
 • Hvordan arbejder du mindst effektivt og mindst produktiv?
 • Hvilke arbejdsopgaver og -rutiner giver dig mindre værdi og energi end ellers?
 • I hvilke situationer bliver du ked af det eller føler dig utilstrækkelig?
 • Hvordan kan du ikke løse en opgave?

Paradoksalt nok kan du kun finde svar på størstedelen af disse spørgsmål ved at have arbejdet med noget eller sammen med nogle. Det leder os videre mod det næste. Du skal kunne bruge dine svagheder til vise, hvordan du har brugt din viden til at styrke din egen arbejdsindsats.

Der er ingen, der kun vil høre, hvad du ikke kan eller duer til. De vil i langt højere grad høre, hvordan du har omsat dine tidligere negative erfaringer til noget positivt og dermed udviklet dig. Det, i sig selv, er nok til at vise, at du kan tage vare på deres stilling og dermed også se dig udvikle dig i den. De skaber herved en stor grad af troværdighed til dig, og det du kan i den pågældende stilling.

Det er hertil godt, hvis du kan vinkle dine svage sider over på:

 • Nogle konkrete eksempler, hvor du har lært af dine svage sider.
 • Vise at du har omsat dine svage sider til noget positivt i dit tidligere job.

Jo bedre du er til denne del, desto mere kan du vise, hvor stort et aktiv og kapacitet du kan blive for virksomheden i fremtiden. Samtidig bliver det også lettere for arbejdsgiver, at sætte dig i de rigtige situationer og med de rigtige mennesker, så de får mest ud af dig som person.

Sådan ved du om jobsamtalen gik godt eller ej

Til sidst vil du især gerne vide, om jobsamtalen gik godt eller ej. Det finder du først og fremmest ud af ved at mærke efter, om stillingen var noget for dig. Hvis du allerede er helt overbevist om dette, kan du dernæst evaluere på, hvordan du synes det gik. Du kan tænke over:

 • Hvad gik godt?
 • Og hvad gik ikke så godt?

Hvis du får en afslagsmail, kan du yderligere spørge ind til, hvad der var årsag til, at du ikke fik stillingen.