×

Vælg sprog

Vi har lige nu 17 stillinger!

Substitution – En effektiv måde at rekruttere på i fødevarebranchen

Hvad er substitution på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan det afhjælpe især arbejdsløshed blandt akademikere og specialist-stillinger i fødevarebranchen? Vi kigger nærmere på dette begreb og viser, hvorhen rekruttering flytter sig i år for alle relevante kandidater – og især i en fødevarebranche med brug for mange flere specialiserede hænder.

substitution af arbejdskraft

Hvad er substitution på arbejdsmarkedet?

Substitution er et latinsk ord (substitutionem), som betyder, at man eller noget bytter plads med nogen eller noget andet. Når vi nævner substitution på arbejdsmarkedet, betyder substitution, at en virksomhed ansætter en anden type arbejdskraft end den oprindeligt efterspurgte. Substitution kan for eksempel være, når en virksomhed søger efter IT-konsulenter, men ender med at ansætte ingeniører. Helt konkret vil det sige, at substitution er den proces, hvor der ansættes en anden kompetence end den, der var planlagt.

Hvorfor har vi brug for substitution?

Der er mange grunde til at virksomheder og organisationer bruger substitution i deres jagt på kandidater. En af de mest oplagte grunde kan være, at det er svært finde de helt rigtige kandidater med de præcise kompetencer – og det er her substitution kan være relevant. Substitution bliver brugt med den erkendelse af, at den mest ideelle og perfekte kandidat ikke kan findes ude i samfundet på nuværende tidspunkt.

Substitution hjælper således virksomhederne med at finde andre kompetencer end dem, der var planlagt. Samtidig giver substitution virksomheden mulighed for at være fleksibel og finde de kompetencer, der passer bedst til den aktuelle situation. Med substitution afvejes de forskellige kompetencer hos de relevante kandidater, så virksomhederne kan finde de bedste kandidater givet omstændighederne.

Forskellige kompetencer til det samme arbejdsområde

Substitution beskriver altså, hvordan forskellige kompetencer kan bruges indenfor samme arbejdsområde. Det kaldes også Horisontal substitution. En horisontal substitution er, når en virksomhed ansætter en anden kompetence, men på samme niveau. Det vil sige, at den ansatte har nogle lignende kompetencer som den, der søgte jobbet.

Det modsatte af horisontal substituion er Vertikal substitution. Vertikal substitution er, når en virksomhed ansætter én med kompetencer, der er højere eller lavere end den, der søgte jobbet.

Substitution behøver ikke kun at være enten det ene eller andet, horisontal eller vertikal. Det kan også være en blanding af horisontal og vertikal substitution. Substitution kan derfor gå begge veje, og det afhænger altid af, hvad virksomhedernes behov er.

Behovet for substitution i fødevarebranchen

På nuværende tidspunkt er der et stort behov for substitution indenfor fødevarebranchen. Fødevarebranchen er en af de brancher, der har brug for mange flere hænder, og branchen har brug for at tiltrække kompetencer fra andre områder. Substitution er et godt værktøj til at rekruttere de rigtige kandidater, der kan bidrage til fødevarebranchen.

Det er især en god rekrutteringsstrategi for fødevarevirksomheder, der har brug for mange relevante kompetencer indenfor produktion, marketing, salg og ledelse. Substitution er særligt relevant for fødevarevirksomheder, hvor fokus er på at producere højkvalitetsprodukter. Substitution giver fødevarevirksomhederne mulighed for at ansætte kandidater med en bred vifte af kompetencer, der kan bidrage til virksomhedens produktion og udvikling af nye pordukter til et omskifteligt marked.

Fødevarebranchen har brug for flere hænder på grund af den store efterspørgsel i branchen. På nuværende tidspunkt er der et stort behov for substitutionsarbejdere, især i de byer hvor de store fødevarevirksomheder ligger til. Substitution giver fødevarevirksomhederne mulighed for at tiltrække og rekruttere kandidater fra andre brancher og områder. Substitution er således med til at flytte rekruttering i år – og det er en overset mulighed for mange virksomheder.

Udfodringerne ved Substitution

Substitution kræver en god dialog mellem konsulenten og virksomheden

Substitution er en fleksibel og relevant rekrutteringsstrategi, men den kræver også, at der er en god og tillidsfuld dialog mellem rådgiver og virksomhed. Samtidig skal der være en gennemsigtighed i forhold til, hvem der skal afløse hvem. Substitution kræver tillid og gensidig forståelse mellem de to parter for at sikre en succesfuld rekruttering. Det er altså ikke bare et værktøj, der skal tages i brug, når der ikke er andre muligheder. Substitution kræver en indsigt i de aktuelle behov og ønsker fra virksomhedens side – og det kræver en god dialog.

Andre barrierer for at få et godt rekrutteringsforløb med substitution

Der er flere årsager til, at der kan være en række barrierer for et godt rekrutteringsforløb med substitution. Substitution kræver en stor grad af tillid og gensidig forståelse mellem parterne og de potentielle ansøgere har en oplevelse af at være i en utilstrækkelig situation, fordi de ikke matcher opslaget med deres egen profil. Substitution kan desuden være en udfordring, hvis der er forskellige interesser mellem de ansatte og ledelsen – eller hvis der er problemer med den interne kommunikation.

Derudover kan der være en manglende gennemsigtighed i de mange uddannelsestitler og certificeringer på det danske arbejdsmarked, hvilket kan gøre det svært at finde den rigtige kandidat til en given stilling. Substitution er altså ikke en rekrutteringsstrategi, der altid vil fungere – og det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være en række udfordringer forbundet med denne strategi. Dertil kan der være en manglende tillid, viden og villighed til kigge på andre profiler end de kendte

Hvornår mister substitution sin relevans?

Det er dog vigtigt at huske, at substitution ikke altid er relevant. Substitution bør kun overvejes, hvis der er behov for det. Det bør ikke anvendes som en generel rekrutteringsstrategi. Substitution bør kun anvendes, hvis virksomheden har svært ved at finde de helt rigtige kandidater. Substitution er ikke en one size fits all-løsning, men derimod en strategi, der skal anvendes i specifikke tilfælde.

I Foodjob Nordic hjælper vi med specialist-viden indenfor konkrete og specifikke tilfælde, hvor substitution kan bruges i jeres rekrutteringsstratgi.

Mere viden om substitution

De sidste par år er der lavet mere og mere forskning af, hvordan substition kan hjælpe især mindre og mellemstore virksomheder, når de skal finde kvalificeret arbejdskraft. Du kan læse mere om disse studier her. Eller du kan læse dette konkrete eksempel, hvor substitution bliver brugt.