×

Vælg sprog

Vi har lige nu 17 stillinger!

Sådan giver du din nye kollega og medarbejder den bedste start

Skal du tage godt imod en ny kollega eller medarbejder som leder eller som kollega? Så er det vigtigt, at du sørger for en god start på deres nye job, så de føler sig velkomne og har lyst til at blive. Vi giver jer stof til at arbejde videre med jeres modtagelse af nye medarbejdere og kollegaer på arbejdspladsen.

rekruttering

Skab de bedste rammer for den nyansatte

Tager du godt imod en ny kollega eller medarbejder er ikke bare et kollegialt- eller ledelsesansvar, men også en investering for virksomheden. En undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at der er en klar sammenhæng mellem en god start på det nye job og fastholdelsen af den nye medarbejder.

Det er derfor vigtigt, at du som leder og som kollega sørger for at give den nye kollega eller medarbejder en god start på det nye job. Det kan være en stor hjælp for dem i deres nye job, og det kan være med til at sikre, at de har lyst til at blive på arbejdspladsen.

7 gode råd til at give den nyansatte den bedste start på jobbet

Her er 7 gode råd til, hvordan du kan give den nye kollega eller medarbejder den bedste start på deres nye job:

 1. Giv en kort introduktion til virksomheden og dine kolleger

Når den nye kollega eller medarbejder begynder, er det en god idé at give dem en kort introduktion til virksomheden. Du kan fortælle dem lidt om, hvad I laver og hvem deres medarbejdere er.

 1. Sørg for at der er nogen, som de kan spørge til råds

Når man er ny på en arbejdsplads, kan der være mange ting, som man ikke ved. Sørg derfor for at have nogen, som de kan spørge til råds og få hjælp af. Det kan f.eks. være en mentor eller en anden kollega, som de kan spørge, når de har brug for hjælp.

 1. Giv dem en rundvisning på arbejdspladsen

En rundvisning på arbejdspladsen kan også være en god idé, så den nye kollega eller medarbejder hurtigt lærer arbejdspladsen at kende. På den måde kan de finde ud af, hvor de skal gå hen for at finde det, de har brug for.

 1. Fortæl dem om virksomhedens kultur

Det er også en god idé at fortælle den nye kollega eller medarbejder om virksomhedens kultur. På den måde kan de finde ud af, hvordan I arbejder sammen og hvilke forventninger der er til dem.

 1. Giv dem tid til at vænne sig til det nye

Det kan være svært at vænne sig til et nyt job, så giv den nye kollega eller medarbejder tid til at vænne sig til det. Lad dem ikke føle sig presset til at yde mere, end de kan klare i starten.

 1. Inviter dem med ud af huset

En god måde at lære hinanden bedre at kende på er ved at invitere den nye kollega eller medarbejder med ud af huset. Det kan f.eks. være til frokost eller en after work-drink.

 1. Hold øje med, hvordan det går dem

Selvom du har gjort alt for at give den nye kollega eller medarbejder en god start, kan der være nogle, der ikke føler sig tilpas. Hold derfor øje med, hvordan det går dem og spørg indtil, hvordan de har det. På den måde kan du sikre dig, at de føler sig velkomne og har lyst til at blive på arbejdspladsen.

Lederen er især vigtig i den nye opstart

En leder er en afgørende faktor i, hvordan en medarbejder trives. Det er derfor vigtigt, at lederen sørger for en god start på det nye job og tager godt imod den nye kollega eller medarbejder. Det kan være en stor hjælp for dem i deres nye job, og det kan være med til at sikre, at de har lyst til at blive på arbejdspladsen.

Få det faglige og sociale til at stemme overens

Skal I give den nyeansatte de bedste betingelser, skal der være en klar forventningsafstemning fra første dag, så nyansatte ikke kommer til at føle sig overvældede eller usikre på deres job. Og selvfølgelig skal der også være plads til socialt samvær, som styrker båndene i personalegruppen.

Det er især vigtigt at den nyansatte i løbet af kort tid tilegner sig således både de faglige krav og standarder på arbejdspladsen samt de uformelle og sociale krav, som er en forudsætning for at blive en del af holdet. Derudover skal den nyansatte helst opleve tryghed, tillid og anerkendelse. Oplever den nyansatte dette, vil han eller hun i høj grad føle sig som en del af gruppen.

Medarbejderens første 3 måneder er afgørende for, om de bliver

Ifølge en undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening ligger medarbejderens første 3 måneder på en arbejdsplads og deres beslutning om at blive eller forlade virksomheden, helt fast.

Derfor er det vigtigt, at vi som virksomheder gør os umage med at få de nye til at føle sig velkomne og give dem den bedste start på deres nye job. Det kan være en stor hjælp for dem i deres nye job, og det kan være med til at sikre, at de har lyst til at blive på arbejdspladsen.

7 gevinster ved at få din nye kollega og medarbejder godt på plads

Der er konkret syv gevinster

 1. Bedre trivsel for den nye medarbejder og kollega
 2. Større kvalitet i løsningen af opgaverne
 3. Bedre fastholdelse
 4. Færre arbejdsskader
 5. Færre sygedage
 6. Bedre produktivitet og aflastningsmuligheder
 7. Stærkere fællesskab på arbejdspladsen

Bedre trivsel skaber glæde

Den første gevinst er, at bedre trivsel for den nye medarbejder og kollega. Det er nemlig vigtigt, at den nye medarbejder føler sig godt tilpas i sine omgivelser. Hvis ikke der bliver gjort noget ud af at give en god start på det nye job, kan den nye medarbejder nemt føle sig utilpas og miste lysten til at blive på arbejdspladsen.

En anden gevinst er større kvalitet i løsningen af opgaverne. Hvis den nye kollega eller medarbejder føler sig godt tilpas, er det mere sandsynligt, at de vil yde en bedre og mere kvalificeret arbejdsindsats.

De vil nemlig føle sig mere motiveret og have lyst til at gøre deres bedste.

Bedre fastholdelse er en tredje gevinst. Hvis den nye medarbejder har en god start på det nye job, er der større sandsynlighed for, at de vil blive på arbejdspladsen. Det er derfor en god idé at sørge for en godmodtagelse, hvis man ønsker at fastholde den nye medarbejder på arbejdspladsen.

Færre arbejdsskader og sygedage er også en fordel ved at have en god modtagelse af den nye medarbejder. Hvis de føler sig godt tilpas på arbejdspladsen, er der mindre risiko for, at de bliver syge eller kommer til skade.

Bedre produktivitet og aflastningsmuligheder er en anden gevinst. Hvis den nye medarbejder føler sig godt tilpas på arbejdspladsen, vil de ofte være mere produktive og have bedre aflastningsmuligheder. De vil føle sig motiveret til at gøre det bedste for virksomheden og vil have lyst til at blive på arbejdspladsen.

Det er også vigtigt at pointere, at en stærkere fællesskabsfølelse på arbejdspladsen er en af de store gevinster. Hvis der bliver taget godt imod den nye kollega eller medarbejder, vil der ofte være mere fokus på at bygge et stærkt fællesskab. Det er en af de vigtigste ting for mange mennesker, når de skal vælge arbejdsplads.

Find ud af mere om hvordan vi kan hjælpe dig i din rekruttering

Foodjob Nordic hjælper med at finde de rette kandidater til jeres virksomhed. Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan tale mere om processen og jeres specifikke behov for nye medarbejdere.