×

Vælg sprog

Vi har lige nu 10 stillinger!

 • Virksomhed: Lagkagehuset

  Head Baker for Lagkagehuset in Haderslev

  Foodjob Nordic is now looking on behalf of Lagkagehuset A/S in Haderslev for a Head Baker with change management skills, the will to lead, strong overview and results orientation to strengthen daily operations.

 • Virksomhed: AKV AmbA

  Commercial Manager for AKV – Food Ingredients

  Foodjob Nordic is now looking for a Commercial Manager to join AKV’s Global Sales & Application Center in Agro Food Park in Aarhus. The Commercial Manager will be responsible for regional strategic planning, overall direction, coordination, and evaluation of commercial capabilities across the target markets in a region, that is interest-ing for AKV.

 • Virksomhed: Christeyns

  Salgschef til Christeyns Danmark – Food Hygiene

  Foodjob Nordic søger en salgschef til Christeyns Danmark. Christeyns Food Hygiene er specialister i innovative hygiejneløsninger og sælger rengørings- og desinfektionsmidler, hygiejneudstyr samt ser-viceydelser til virksomheder i den fødevareforarbejdende industri.

 • Virksomhed: Fomaco

  Rejsevant Service Engineer til Fomaco A/S

  Som Service Engineer hos Fomaco bidrager du til, at Fomaco kan levere et højt serviceniveau til kunderne. Du yder support eller rejser ud og servicerer og installerer udstyr i ind- og udland.

 • Virksomhed: Lallemand

  Quality Manager for Lallemand EMEA Baking

  Foodjob Nordic is looking on behalf of Lallemand EMEA Baking for a Manager responsible for Quality Assurance and Quality Control to continue the journey to constantly improve on the quality of all aspects of operations across the EMEA region.

Mærkesager og initiativer i fødevarebranchen

Skal du finde ud af, hvilke mærkesager og initiativer fødevarebranchen støttes op af? Vi har samlet en del af de forskellige kerneområder, som branchen kæmper for. Læs mere om det længere nede.

Fødevarepolitikken styrer fødevarebranchen

Fødevarepolitikken spænder bredt og har en rig historie. I de sidste hundrede år kan vores fødevareproduktion og konsumering således ses som et resultat af den fødevarepolitik, vi har ført. Den er således udslagsgivende gennem hele vores forsyningskæde, men også på landbrugsområdet. Eftersom fødevarerne delvist kan ses som et resultat af vores landbrug og fra fiskeriet, har de politiske love og tiltag haft betydelig indvirken på produktionen såvel som forbruget.

Danmarks fødevareforsyningskæder tæller alt lige fra dagligvarekæder, detailbutikker, engrosvirksomheder, med mere. Du kan se alle de forskellige slags virksomheder i fødevarebranchen her.

Lige siden kul og stålfælleskabet, EF, blev til EU i 1993 efter indgåelsen af Maasricht-trakaten, hvor EUs indre marked blev konstitueret. har vores fødevarepolitik udelukkende været gjort med udgangspunkt i EUs regler og direktiver. Det meste af fødevareområdet i Danmark er således reguleret af fælles EU-regler.

Den danske fødevarebranches mærkesager skal således altid ses i lyset af de fælles EU-regler, hvorfra de tager deres udgangspunkt.

Fødevarebranchens mærkesager

Dansk Erhverv har opstillet disse mærkesager for fødevarebranchen. Det er med udgangspunkt i fire forskellige nedslagspunkter.

 1. Fødevarekontrol
 2. Fødevaremærkning
 3. Global handel med fødevarer
 4. Bæredygtig handel

Disse punkter viser tilsammen fire vinkler på, hvordan handlen og kontrollen med fødevare kan effektiveres og dermed skabe en fødevarebranche, der undgår prisstigninger og samtidig bliver mere transparent for forbrugerne på den lange bane.

 1. Der skal være en mere målrettet og effektiv fødevarekontrol
 • Fødevarekontrollen skal være målrettet, intelligent og risikobaseret, så kræfterne bruges der, hvor behovet for kontrol er størst.
 • Kontrollen af fødevarer skal ske så tæt på kilden som muligt.
 • Fødevarestyrelsen skal hjælpe og vejlede virksomhederne.
 • Fødevarekontrollen skal ikke medføre nye erhvervsøkonomiske omkostninger.
 1. Der skal være en fornuftig og troværdig mærkning af fødevarer
 • Mærkningen af fødevarer skal være tydelig og troværdig, men kravene må ikke blive så detaljerede, at de skaber unødvendige omkostninger for virksomhederne.
 • Ansvaret for mærkningen på fødevarer ligger som udgangspunkt hos producenten.
 • Vi støtter løbende initiativer, der fremmer udviklingen af mærkernes relevans og styrker tilliden til dem.
 • Vi er positive over for troværdige, uafhængige og relevante mærkningsordninger – private som offentlige – fx Nøglehullet, Ø-mærket, Varefakta, Fairtrade mv.
 1. Der skal sikres en fair konkurrence i den globale handel med fødevarer
 • Handlen med fødevarer er global, og det er afgørende, at lovgivningen baserer sig på fælles europæiske regler af hensyn til varernes fri bevægelighed og virksomhedernes lige konkurrencevilkår. Nationale særregler svækker konkurrencen, gør danske fødevarer dyrere og hæmmer innovation og udvikling i branchen.
 • Unødige barrierer for danske virksomheders import og eksport af fødevarer skal bekæmpes, da det er med til at sikre vækst og arbejdspladser samt et varieret udbud af fødevarer.
 1. Det skal være en ansvarlig og bæredygtig forretning
 • Virksomheder skal have gode betingelser for at skabe ansvarlige og bæredygtige forretningsmodeller, og forældet lovgiving må ikke sætte en unødig stopper for innovation.
 • Dansk Erhverv bakker op om FN’s 17 Verdensmål frem mod 2030. På fødevareområdet arbejder vi aktivt for at understøtte virksomhedernes bidrag til verdensmålene. 

Læs mere om Dansk Erhverv og fødevarebranchen.

Initiativer i fødevarebranchen

Der bliver taget forskellige initiativer både i EU og nationalt for at gøre alle de forskellige dele af fødevareindustrien, fødevareproduktionen og landbrugets fødevarer mere bæredygtige og processerne mere transparente. Det gælder både generelle initiativer og mere specifikke brancheinitiativer. Herunder har vi listet både nationale såvel som internationale initiativer op.

Generelle brancheintiativer i fødevarebranchen

DI Fødevarer 

Dansk Industri Fødevarer er DIs branchefællesskab for alle danske fødevarevirksomheder. I DI Fødevarer er branchen gået sammen og har formuleret ti principper for, hvad god fødevarepraksis er. Værktøjet hedder ‘Fødevarekompasset’, og med dette værktøj kan branchen arbejde målrettet mod en god fødevarepraksis og bæredygtig CSR-politik.


Læs mere om DI Fødevarer her.

Sustainable Agriculture Initiative 

Sustainable Agriculture Initiative er grundlagt af fødevareindustrien med det formål at kommunikere og aktivt støtte op om udviklingen af bæredygtigt landbrug. SAIs arbejde involverer forskellige interessenter i fødevarekæden.


Læs mere om Sustainable Agriculture Initiative her

The European Food Sustainable Consumption and Production Round Table er et offentligt-privat initiativ med visionen om at promovere en forskningsbaseret, sammenhængende tilgang til bæredygtigt fødevareforbrug og –produktion på tværs af Europa og samtidig medtage miljøperspektiver på alle stadier af fødevarekæden.


Læs mere om The European Food Sustainable Consumption and Production Round Table her

Fairtrade International (FO) er en mærkningsordning, der forbedrer levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere ved blandt andet at sikre dem en fair pris for deres varer samt retningslinjer for arbejdsvilkår og hensyn til miljøet.


Læs mere om Fairtrade International her

Specifikke brancheinitiativer

The World Cocoa Foundation

The World Cocoa Foundation er en sammenslutning på mere end 100 virksomheder, der promoverer bæredygtig produktion og økonomisk holdbarhed gennem hjælp til kakaodyrkning. Den tæller blandt andet kendte kakaoproducenter som Nestlé, The Hershey Company og Mars, Inc. og leverandører som Barry Callebaut, Olam International og Cargill Organisationen samt rederier og havne og detailhandlere som Starbucks. De fokuserer alle på miljømæssig bæredygtighed og udvikling af en effektiv produktion. Derudover fungerer den som et debatforum for behovene i kakaodyrkningssektoren.


Læs mere om The World Cocoa Foundation her

Roundtable on Sustainable Palm Oil 

Roundtable on Sustainable Palm Oil er et globalt multi-stakeholder initiativ, som arbejder for at promovere væksten og brugen af bæredygtige palmeolieprodukter gennem samarbejde inden for forsyningskæder og åben dialog mellem interessenter.


Læs mere om Roundtable on Sustainable Palm Oil her

Ethical Tea Partnership 

Ethical Tea Partnership er en alliance af thepakkerier, der samarbejder for at forbedre bæredygtighed i theindustrien og forbedre thearbejdernes levevilkår.


Læs mere om Ethical Tea Partnership her

UTZ Certified 

UTZ Certified arbejder for at skabe et åbent og gennemsigtigt marked for landbrugsprodukter. De tilbyder certificeringsprogrammer inden for kaffe, the og kakao, samt administrerer sporbarhedssystemer for RSPO-certificeret palmeolie.


Læs mere om UTZ her