×

Choose language

Currently we have 17 positions!

COVID – 19

How Foodjob Nordic handles the Corona virus

COVID and our recruitment processes 

In order to comply with the Danish government’s guidelines regarding COVID – 19, all interviews and meetings will be held online via Skype/Microsoft Teams. All clients and candidates will receive a revised time table and electronic invitations.

Any questions can be directed towards CEO Mads Kinch Clemmensen.

Orientering ift. COVID19 og vores rekrutteringsprocesser
I henhold til de danske myndigheders skærpede tiltag mod smitte med COVID19 har vi hos Foodjob Nordic besluttet at fortsætte de igangværende rekrutteringsprocesser, men vi afholder samtaler og møder via Skype/Microsoft Teams. Alle kunder og kandidater modtager således snarest en revideret tidsplan og nye elektroniske mødeindkaldelser til igangværende aftaler.

Spørgsmål kan rettes til Director Mads Kinch Clemmensen.