Job – Foodjob Nordic

Currently we have 16 positions

Teknisk Chef til fødevareingrediensvirksomhed

Foodjob Nordic søger til vores kunde AKK – Karup Kartoffelmelfabrik a.m.b.a. en stærk og alsidig leder, gerne med erfaring fra fødevareproduktion. Fabrikken er en moderne produktionsvirksomhed beliggende i Karup, og produktionen består af en række højt automatiserede processer. Fabrikken ejes af ca. 400 landmænd/andelshavere, og er medejer af KMC, som varetager al salg af fabrikkens produktion af kartoffelstivelse og –protein. Produktionen foregår i kampagneperioden fra august til december. I den periode modtager fabrikken ca. 600.000 tons kartofler, hvorfor det er meget væsentligt, at Teknisk Chef kan sikre optimal drift, planlægning og kommunikation på tværs af værdikæden under denne periode, hvor høsten kulminerer. AKK har de seneste år desuden gennemført større investeringer i kapacitetsudvidelse og teknologi, hvorfor samspillet med Produktionschefen er af væsentlig betydning.

Jobbet
Som Teknisk Chef er du ansvarlig for at understøtte driften, vedligehold og udviklingsprojekter på anlægget i Karup, og dine ansvarsområder omfatter blandt andet følgende punkter:

  • Det elektriske og mekaniske vedligehold af produktionsanlægget
  • Det forebyggende vedligehold af produktionsanlægget
  • Personalet i afdelingen, som er meget erfarent og selvkørende
  • Koordinering af eksterne håndværkere
  • Eksternt miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø
  • Understøttelse af forbedringskultur
  • Optimering af projekter, anlægstilgængelighed og økonomi
  • Budget og projektledelse

Udover at varetage dit eget ansvarsområde, vil du som en del af lederteamet skulle understøtte dine lederkolleger inden for deres ansvarsområder. Du får således en stor berøringsflade både internt og eksternt.

Faglige kvalifikationer
Jobbet kræver en teknisk baggrund som maskinmester, ingeniør eller tilsvarende. Som værende ansvarlig for en række forskelligartede processer vil det være optimalt, hvis du har god indsigt i elektrisk vedligehold, indsigt i og erfaring med forebyggende vedligehold samt mekanisk vedligehold. Erfaring fra procesindustri, fødevarer eller beslægtede industrier og kendskab til sikkerhedsarbejde i forbindelse med vedligehold vil være en klar fordel.

Klar til nye ledelsesudfordringer?
Teamet, som du skal lede, består af kompetente og selvstændige medarbejdere, som er vant til at tage ansvar og vise initiativ. Som Teknisk Chef tager du ansvar for den fortsatte udvikling af såvel den enkelte medarbejder som teamet, og du sikrer, at dit team støtter bedst muligt op om den plan, der er lagt for anlægget i Karup. Jobbet som Teknisk Chef er både udfordrende og krævende, og vi forventer derfor, at du har erfaring med ledelse af vedligehold, herunder erfaring med vedligeholdssystemer og ledelse af vedligeholdelsespersonale. Personligt besidder du et højt energiniveau og drives af at få tingene til at ske og se resultater. Du er kvalitetsbevidst, og forstår gennem din ledelse af skabe et godt arbejdsmiljø med plads til også at have det sjovt. Endelig besidder du en personlig robusthed som gør, at du kan håndtere det medfølgende pres og de til tider høje forventninger fra omgivelserne.

Kontakt Director Mads Clemmensen fra Foodjob Nordic, tlf. 2912 6119, e-mail: [email protected] for yderligere information. Ansøgninger behandles løbende. Vi ser frem til at modtage din ansøgning – Foodjob Nordic sikrer diskretion for alle ansøgere

APPLY FOR JOB