×

Vælg sprog

Vi har lige nu 15 stillinger!

Juridisk-administrativ medarbejder til Danmarks fødevare- og bio-ressourceklynge

Foodjob Nordic søger en ambitiøs og kompetent Juridisk-administrativ medarbejder til Food & Bio Cluster Denmark (FBCD), Danmarks klyngeorganisation inden for fødevarer og bioressourcer. Virksomheden oplever en stigende portefølje af projekter, og vi søger således en ny nøglemedarbejder til at sikre efterlevelse af de regler og forordninger, der styrer vores offentligt finansierede projekter. Samtidig vil du komme til at spille en vigtig rolle i at udforme juridiske kontrakter og dokumenter til vores mange samarbejdspartnere.

Der er tale om en spændende, nyoprettet stilling ud fra virksomhedens hovedkontor i Agro Food Park ved Aarhus eller i Viborg. Stillingen refererer til CFO.

Om dig
Du har lyst og mod på at sætte sig ind i ny viden og regelsæt, er skarp til administration, struktur og eksekvering, og kommer tæt på beslutningerne i et team, der spiller hinanden gode, og leverer resultater som et hold. Vi har en stærk faglighed, en uformel omgangstone og vi lægger vægt på gensidig tillid, respekt og godt humør.

Udover en stærk juridisk-administrativ værktøjskasse har den nye medarbejder gode evner til at opbygge relationer både internt og eksternt. Du har flair for at lære fra dig både til kollegaer og til eksterne partnere, og ser muligheder og forsimplinger i regelsæt. Du tager naturligt ansvar for, at der er fremdrift samt bidrager til, at hverdagen fungerer optimalt for dine kolleger og vores samarbejdspartnere.

Om jobbet
Som Juridisk-administrativ medarbejder i Food & Bio Cluster Denmark kommer du bl.a. til at arbejde med både nationale og internationale projektaktiviteter og vil, i arbejdet med fx Strukturfondsprojekter og Horizon Europe programmerne under EU, få rig lejlighed til at udnytte og udvikle dine kompetencer inden for de juridiske aspekter på tværs af vores projekter og øvrige aktiviteter i FBCD. Ud over det juridiske indblik vil du også komme til at deltage i økonomiske afrapporteringer samt opfølgninger i projekter og samarbejdsaftaler sammen med det øvrige økonomiteam, hvorfor det er en fordel, hvis du har indblik og flair for udarbejdelse og forståelse af budgetter. De vigtigste arbejdsområder vil i øvrigt være:

  • Ansøgningsprocesser og projektimplementering med fokus på nationale regler og offentligt støttede regelsæt, der er med til at finansiere vores projekter
  • Varetagelse af juridiske aspekter på tværs af projekter og øvrige aktiviteter i FBCD
  • Økonomiske afrapporteringer, projektopfølgning og samarbejdsaftaler
  • Udarbejdelse af kontrakter, samarbejds- og managementaftaler m.v. som bindeled for alle FBCD’s interessenter

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant uddannelse inden for jura og/eller administration og mindst et par års erfaring, gerne fra en lignende stilling
  • Du er serviceminded, omstillingsparat, ambitiøs og tager selv ansvar, ligesom du trives med både praktiske og strategiske problemstillinger
  • Er udadvendt og god til at eksekvere
  • Mestrer både dansk og engelsk i skrift og tale
  • Er skarp og hurtig til kommunikation på tværs af administrative platforme

Det er en klar fordel, hvis du har erfaring fra projektorganisationer, og indsigt i at navigere i en hverdag med mange interessenter og med en vis kompleksitet i opgaverne.

Vi tilbyder:
Et alsidigt og udviklende job, hvor du kan medvirke til, at danske fødevare- og bioressourcevirksomheder skaber vækst og grøn omstilling gennem innovation, bæredygtighed og digitale teknologier. Vi tilbyder en fast fuldtidsstilling i et inspirerende arbejdsmiljø. Din arbejdsplads vil være på vores hovedkontor i Aarhus eller på kontoret i Foulum, men du skal regne med også at løse opgaver på vores adresser i Aalborg, Odense, Slagelse og København.

Ansøgning og proces
Kontakt og ansøgning Kontakt Mads Clemmensen fra Foodjob Nordic på [email protected] eller tlf. 2912 6119, hvis du har spørgsmål til stillingen. Ansøgning og CV bedes fremsendt hurtigst muligt. Ansøgninger vurderes løbende. Alle ansøgninger behandles naturligvis med fuld diskretion.

Om Food & Bio Cluster Denmark 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget 13 nationale styrkepositioner til at varetage dansk erhvervsfremme, og Food & Bio Cluster Denmark er sat i verden for at varetage klyngefunktionen inden for fødevarer og bioressourcer. 

Fødevarer og bioressourcer er en vigtig brik i den grønne omstilling, og Food & Bio Cluster Denmark har som medlemsorganisation en central rolle i at samle store og små virksomheder, forskere og studerende fra hele værdikæden for at skabe innovation og udvikling inden for styrkepositionen. Via netværksgrupper, seminarer, konferencer og udviklingsprojekter hjælper vi virksomheder til sammen at finde løsninger og nye veje – både nationalt og internationalt. 

I Food & Bio Cluster Denmark er det medlemmerne, der sætter dagsordenen, og vi har p.t. omkring 440 medlemmer fordelt over hele landet og i hele værdikæden – herunder omkring 25 internationale medlemmer. 

Ansøg stilling