×

Vælg sprog

Vi har lige nu 15 stillinger!

Studerende eller nyuddannet - kan du skabe løsningerne til fremtidens landbrug?

Vi søger studerende med et stærkt drive, som har lyst til at deltage og konkurrere i Agromek Science Challenge. Vi tilbyder DIG en unik mulighed for at vise branchen, hvem du er, og hvad du har at tilbyde - og samtidig får du værdifuld indsigt og et netværk med landbrugsbranchens elite.

I år stiller vi et stærkt hold af opgavestillere med bl.a. Danish Agro, Dansk Agro Industri, Dansk Maskinhandlerforening, DALBO og RuleStore, som ønsker at høre dit bud på fremtiden.

DALBO
Den globale konkurrence og strukturudviklingen i landbruget kræver sin landmand, bl.a. fordi behovet for effektive og moderne jordbearbejdningsmaskiner, der medvirker til sikre et højere afgrødeudbytte til gavn for både landmandens økonomi og miljøet. DALBO er en dansk pioner indenfor tromler, såbedsharver, tallerkenharver, stubharver og jordpakkere. DALBO holder sig i front af den teknologiske udvikling for at opfylde behovet for effektive og pålidelige maskiner til det moderne landbrug. Det er virksomhedens hensigt forsat at udvikle produktprogrammet, så det imødekommer kundernes behov. På den måde vil DALBO også i fremtiden være en stærk medspiller i fremtidens landbrug. Ligeledes vil vi øge vores aktivitet på eksportmarkederne. I dag sælges 15% af maskinerne i Danmark, mens ca. 85% eksporteres. 

DALBO ønsker, at teamet får en indsigt i, hvordan DALBO er som firma og deres kerneværdier, deres produktsortiment og hvad DALBO kan tilbyde inden for jordbearbejdningsmaskiner. På denne baggrund vil vi bede jer udarbejde en markedsanalyse, der undersøger paratheden på eksportmarkederne i Centraleuropa til at aftage DALBO’s moderne jordbearbejdningsmaskiner, og ud fra dette idekatelog omkring barrierer og positive tilkendegivelser etablerer et forslag til en salgsstrategi for DALBO på eksportsiden. Vi ønsker, at teamet kommer med et oplæg til en fremtidig salgsstrategi som implementerer løsningsforslag af de barrierer og muligheder vækst, som I har fundet ved jeres markedsanalyse af Dalbo’s nøglemarkeder. Vi er interesserede i konkrete løsningsforslag – hvad anbefaler I at DALBO skal gøre?

Danish Agro
Den danske landbrugsindustri er blandt Verdens førende vidensklynger omkring data og teknologiske løsninger med et enormt potentiale, men også flere udfordringer, Hvor markedsudsving, bæredygtighed og klima skal inkluderes i produktionen. Ved implementering af smart farming med fokus på sensorteknologi kan driftslederen og den professionelle landmand bl.a. dagligt overvåge sine marker via satellitbilleder, vejrdata og produktionsdata, og ved høsten kan sensorer sikre en masse værdifulde data. En implementering af sensorer vil potentielt kunne højne kvalitet, reducere spild og transport og være med til sikre et højere afgrødeudbytte til gavn for både landmandens økonomi samt miljøet.

På baggrund af potentialet i sensorteknologi ønsker den internationale markedsleder Danish Agro at undersøge potentialet, udbyttet og den praktiske implementering nærmere. Danish Agro er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel og energi samt køb af afgrøder fra landbruget, samt nye teknologier inden for landbruget. Danish Agro ønsker at teamet analyserer paratheden hos kunderne, udvikle en business case for en særlig type sensor i virksomhedens portefølje, og ud fra dette idekatalog omkring barrierer og positive tilkendegivelser etablerer et forslag til en strategi for Danish Agro til at implementere Danish Agro’s sensorløsning.

Dansk Agro Industri
De danske virksomheder, der rådgiver, udvikler og producerer udstyr, maskiner og løsninger etc. til danske landmænd og den danske landbrugs- og fødevareproduktion har et enormt potentiale, men også flere udfordringer. Fremtidens agroindustri vil bl.a. skulle matche en fremtid af fortsat mere kompleks karakter, og med et stigende fokus på samspillet mellem miljø, klima, sundhed, lokalt og globalt, bysamfund og landbrugsproduktion nu og i fremtiden. Landbrugs- og fødevareproduktionen er på en gang både udfordringen og løsningen, set i forhold til klima og bæredygtighed. Der er mediemæssigt og politisk stor interesse for området, med mange forskellige agendaer og til tider manglede dialog, forståelse og fælles konstruktive løsninger, der kan sikre gode og fremtidssikre løsninger for landbruget og følgeindustrien.

DAI ønsker at teamet opstiller måder for virksomhederne at anskue både produktionen og produkternes påvirkning på både klima og miljø. DAI ønsker konkrete bud på dokumentationsværktøjer, som de agroindustrielle virksomheder kan anvende i forhold til at prioritere indsatsen med dokumentation i egen produktion og/eller eget produkt samt. Hvilke salg- og forretningsmodeller kan evt. komme i spil? Hvordan motiveres hhv. agroindustrien og landmænd ift. at vælge maskiner, udstyr og løsninger der balancerer både hensyn til miljø og klima samt en effektivitet produktion?

Dansk Maskinhandlerforening
Dansk Maskinhandlerforening er en professionel branche- og arbejdsgiverforening, som blev stiftet i 1951. Foreningen er et dynamisk forum for virksomheder, som er beskæftiget indenfor produktion og salg af maskiner. Vi ønsker at være en toneangivende aktør i branchen i et fordelagtigt, fagligt fællesskab, der aktivt bidrager til at fremme interessevaretagelse, rådgivning, information, statistik, uddannelse og netværk. Foreningen ønsker også at definere og kommunikere branchens kvalitetsnormer og etiske standarder. Vi ønsker at være en relevant og værdiskabende del af vores medlemmers og landmandens hverdag, og en del af vores ambition er at hjælpe dansk landbrug med at være blandt verdens bedste. Vi ønsker samtidig at medvirke til, at et dansk landbrug er en bæredygtig og sikker virksomhed, hvor der er fokus på at fremtidssikre sine maskiner med den nyeste og mest interessante teknologi. For at bevare og udbygge vores ambition har vi et stærkt fokus på at samarbejde omkring markedsudvikling, ny teknologi og dataanvendelse med alle relevante aktører i landbrugets værdikæde. Vi ønsker således at sætte fokus på Fremtidens Maskiner, et område, der indeholder store perspektiver for landbrugets økonomi, driftssikkerhed og bæredygtighed, som rækker langt ind i det omliggende samfund. Både ift. investering, infrastruktur, transport til marken og driftsomkostninger, men også de samlede livstidsomkostninger både klimamæssigt og økonomisk, hvor landbruget i de kommende år står over for en væsentlig omstilling.

På baggrund af det store potentiale i at kende til fordele og ulemper ved Fremtidens Maskiner og drivmidler ønsker Dansk Maskinhandlerforening at undersøge potentialet, udbyttet og den praktiske implementering nærmere ved en række lovende teknologier. Vi ønsker at blive inspireret til, hvordan den fremtidige politiske dagsorden og krav til landbruget samt den teknologiske udvikling vil præge Fremtidens Maskiner. Dansk Maskinhandlerforening ønsker, at teamet analyserer forskellige scenarier for fremtidens maskiner og kommer med anbefalinger ud fra teknologiernes modenhed/fordele og ulemper, og paratheden hos landmændene til at tage imod nye maskinteknologier gennem en business case for de forskellige typer af maskiner og drivmidler med fokus på livstidsomkostninger. Både i forhold til miljø og økonomisk.

RuleStore
RuleStore ApS er en innovativ og dynamisk, dansk software- og konsulentvirksomhed, der hjælper leverandører med at digitalisere tilbudsgivning og ordrebehandling for avancerede produkter, ofte med mange valgmuligheder. Gennem en online partnerportal/selvbetjeningsplatform kan sælgere, forhandlere og kunder nemt, trygt og effektivt selv lave tilbud og ordrer 24-7 uden involvering af leverandøren. Resultaterne er markant øget produktivitet og salg, færre reklamationssager, lavere salgsomkostninger og hurtigere onboarding og værdi af sælgere og forhandlere. Grundet RuleStore’s succes gennem flere år som leverandør til små og mellemstore produktionsvirksomheder står firmaet med en stærk platform både for deres eksisterende produktportefølje samt deres pipeline af udviklingsprojekter. RuleStore ønsker dog i højere grad at bygge bro mellem de nuværende kunder og nye kundemuligheder i agroindustrien. RuleStore ønsker en øget synlighed overfor de agroindustrielle virksomheder, som har en omfattende tilbudsproces, ofte med varer eller ydelser med mange sammensætningsmuligheder, og/eller et omfattende forhandlernetværk, hvor RuleStores platform og kompetencer har rigtig meget at tilbyde.

RuleStore ApS har en digital partnerportal, som giver kunder, sælgere og forhandlere adgang til et samlet digitalt produktunivers med alle ønskede og søgbare produktinformationer, visualiseringer og priser, der gør det nemt selv at finde, tilpasse og visualisere løsninger til kundens behov samt skabe tilbud og ordrer. Brugerne guides automatisk til de mulige valg og alle valg er kvalitetssikret, så ingen fejl opstår i hverken tilbud eller ordrer. Alle ordrer indeholder automatisk stykliste informationer til en effektiv og gnidningsfri produktion med øjeblikkelig information om leveringstid. Løsningen kræver ikke kodning, og er meget brugervenlig. Dette kan være et attraktivt værktøj for agroindustrielle virksomheder med en omfattende tilbudsproces med varer eller ydelser med mange sammensætningsmuligheder, et omfattende produktprogram eller et udbygget forhandlernetværk. Konkurrenterne er typisk udbydere af standard webshops eller CRM-systemer, som hverken kan håndtere en sådanne omfattende tilbudsproces eller produkt/pris/stykliste data af mere kompleks struktur.

RuleStore ApS ønsker, at teamet undersøger optimeringsmulighederne omkring deres online selvbetjeningsplatform ved en 360 graders analyse. Tiltagene bør skabe en merværdi for den samlede værdikæde, således, at RuleStore i fremtiden kan blive en del af fremtidens landbrugsindustri som leverandør af platformen til sikre effektive salgsprocesser indenfor løsningssalg.
 
Hvordan:
Alle studerende får udleveret en caseopgave, som udspringer fra en reel udfordring i landbruget, og som Agromeks udstillere har stillet. Vi kan i år tilbyde både kommercielle såvel som tekniske opgaver, så du kan få udfordret dine evne uanset din studieretning.
Resultatet af case-arbejdet skal præsenteres ved den store finale på Agromek, som afholdes den 29. november til 2. december 2022 i MCH Messecenter Herning. Her får du mulighed for at fremføre og overbevise landbrugssektorernes ledere, en jury af internationalt respekterede akademikere og kendte erhvervsledere om, at du er vinderen!

Vi glæder os til at høre fra dig, og håber at se dig på Agromek 2022. Kontakt Director Mads Kinch Clemmensen fra Foodjob Nordic på +45 2912 6119 eller [email protected]

Læs også mere på Foodjob Nordics hjemmeside: https://foodjobnordic.com/da/kom-til-fremtidens-dage-2022-paa-agromek/

Dette job er ikke tilgængelig mere