×

Vælg sprog

Vi har lige nu 17 stillinger!

 • Virksomhed: Solina

  Raw Material Specialist til Solina Danmark R&D

  Vil du vide alt om krydderier og hjælpestoffer og lære af en ekspert på området ?

 • Virksomhed: Viking Danmark

  Kvægavlsrådgiver med drive og ambitioner til stærkt rådgiverteam

  Foodjob Nordic søger for VikingDanmark en faglig kompetent og forretningsorienteret avlsrådgiver til vores rådgiverteam. Dit overordnede ansvar er salg af rådgivningsydelser til store og mellemstore kvægbrug i Danmark. Ydelserne omfatter avl og reproduktion samt en bred vifte af produkter og ydelser målrettet kvægbrug.

 • Virksomhed: Agrain

  Production Lead – Food Ingredients

  Foodjob Nordic is looking for a strong food industry professional for an attractive Production Lead role. Our client, Agrain, is a food-tech company specialized in the upcycling of spent grains. We turn spent grains into nutritious, versatile and aromatic functional flours.

 • Virksomhed: Agrain

  Quality Coordinator – Food Ingredients

  Foodjob Nordic is looking for a strong food industry professional for an attractive Quality Coordinator role for a maternity cover role. Our client, Agrain, is a food-tech company specialized in the upcycling of spent grains. We turn spent grains into nutritious, versatile and aromatic functional flours.

 • Virksomhed: cReal Foods

  Senior Process Engineer – Food Ingredients

  Foodjob Nordic is looking for a strong food industry professional for an attractive Senior Process Engineer role. Our client, cReal Foods AB, is a small food-tech company with unique oat processing technology based on over 40 years of innovation, enabling sustainable and cost-efficient plant-based nutrition alternatives to current animal derived sources.

Forskellen på en bæredygtig, klimavenlig eller klimaneutral fødevarevirksomhed

Hvad er forskellen på en bæredygtig, klimavenlig eller klimaneutral/Co2-neutral virksomhed? Og hvilken skal du støtte mest op om? Det svarer vi på i denne guide, og så kigger vi også på specifikke eksempler fra den danske fødevarebranche, som vil være helt fremme, når det gælder beskyttelsen af klimaet og vores planet. Lad os komme i gang!

klima-vindmøller

Der er stor forskel i den grønne omstilling blandt virksomheder

Det er svært at gennemskue fødevarebranchen, når de enkelte virksomheder siger, at de er klimavenlige, bæredygtige eller klimaneutrale. Forskellen er særdeles vigtig, fordi indsatserne kan være markant forskellige. Det er ikke nok at producere fødevarer med en minimal klimapåvirkning. For at virksomhederne kan kalde sig selv bæredygtige, skal de også tage hensyn til andre aspekter såsom sociale forhold, dyrevelfærd, miljøpåvirkning og meget mere. En virksomhed kan med andre ord ikke kun fokusere på at mindske deres klimaaftryk, men også arbejde aktivt for både at forbedre deres sociale og miljømæssige indsatser.

Klimaneutral virksomhed vs klimavenlig virksomhed

Det er vigtigt at kende forskellen på en klimaneutral og en klimavenlig virksomhed. Forskellen ligger i, hvor meget CO2 de udleder. Klimavenlige virksomheder arbejder typisk med energieffektivisering, vedvarende energi eller andre tiltag, der reducerer CO2-udledningen. En klimavenlig virksomhed producerer bl.a. fødevarer med en minimal klimapåvirkning, men de udleder ikke nødvendigvis mindre CO2 end andre virksomheder. De fleste klimavenlige virksomheder kompenserer for deres CO2-udledning ved at investere i klimatilpasningsprojekter, såsom skovplantning. På den måde bliver det muligt for virksomheden at udlede det samme, men alligevel have et negativt klimaaftryk.

En klimaneutral virksomhed er derimod en virksomhed, der producerer fødevarer med en minimal klimapåvirkning og som også udleder mindre CO2 end andre virksomheder. De fleste klimaneutrale virksomheder opnår dette ved at have en effektiv produktion og/eller ved at kompensere for deres CO2-udledning gennem investering i klimatilpasningsprojekter. Dette kan f.eks. ske ved at investere i klimatilpasning eller ved at støtte klimabesparende projekter i udviklingslande. Klimaneutralitet betyder således ikke nødvendigvis, at virksomheden ikke længere udleder CO2, men at denne udledning bliver kompenseret for på en eller anden måde.

En bæredygtig virksomhed

En bæredygtig virksomhed er en virksomhed, der tager hensyn til tre bærende elementer i sin drift: miljøet, sociale forhold og økonomi. Dette indebærer, at en bæredygtig virksomhed har fokus på at minimere skader på miljøet, arbejder for social retfærdighed og tager ansvar for at generere økonomisk vækst. Hvordan kan en bæredygtig virksomhed arbejde med alle tre aspekter på én gang? Da det ene på ingen måde udelukker det andet bliver det altså svært for bæredygtige virksomheder at arbejder på et så holistisk og omfattende plan. Derfor er det ikke alle virksomheder, der lykkes med at blive bæredygtige.

Dansk økologisk landbrug er succesfuldt

Nogle af de mest kendte og succesfulde eksempler på bæredygtige fødevarevirksomheder i Danmark findes inden for økologisk landbrug og produktion. Økologisk landbrug arbejder aktivt med at beskytte naturen, opretholde biologisk mangfoldighed og undgå forurening. Samtidig er der et stort fokus på sociale forhold, dyrevelfærd og fairtrade. På den måde tager økologiske virksomheder bolig i alle tre aspekter af bæredygtighed og er dermed et godt eksempel på, hvordan det er muligt at drive en bæredygtig virksomhed.

Blandt andre fødevareområder som har fokus på bæredygtighed er fairtrade, økologisk fiskeopdræt og bæredygtig vinproduktion. Det er dog langt fra alle områder af fødevarebranchen, der har et så stort fokus på bæredygtighed, da det er en ressourcekrævende og dyr proces at drive bæredygtigt. Dette betyder ikke, at det ikke er muligt for andre fødevarevirksomheder at være bæredygtige, men det kræver ofte en stor indsats og investering for at kunne gøre det på samme måde som de økologiske virksomheder.

Danske fødevarevirksomheder som er bæredygtige, klimaneutrale eller klimavenlige

Der adskillige fødevarevirksomheder, som fokuserer på at være enten bæredygtige, klimavenlige eller klimaneutrale. Nogle af de fødevarevirksomheder, der går forrest i kampen mod klimaforandringer og arbejder hensynsfuldt med miljøet er:

 • Danisco
 • Arla
 • Danish Crown
 • DLG

Danisco som bæredygtig virksomhed

Danisco er et dansk fødevarekoncern, som satser på at være en bæredygtig virksomhed. Danisco arbejder bl.a. med energieffektivisering og anvender vedvarende energi i deres produktion. Danisco er også en aktiv deltager i Grønt Flagships-programmet, der har til formål at reducere skader på miljøet.

Arla som klimaneutral virksomhed i 2050

Arla er en dansk fødevarevirksomhed, der går forrest i kampen mod klimaforandringer. Arla ønsker at hele deres koncern er klimaneutrale inden år 2050. Arla har bl.a. investeret i klimatilpasning og støtter klimabesparende projekter i udviklingslande for at nå deres mål om klimaneutralitet.

Danish Crown vil producere bæredygtigt kød

Danish Crown ønsker at gøre deres produktion af kød mere bæredygtig. Klimaaftrykket ved produktion af grisekød skal således halveres inden 2030. I 2050 er det også visionen, at hele deres værdikæde er klimaneutral med udgangspunkt i 2005. Danish Crown arbejder bl.a. med energieffektivisering og anvender vedvarende energi i deres produktion for at reducere deres CO2-udledning. Danish Crown ønsker også at reducere forbruget af ressourcer i produktionen, så virksomheden kan blive endnu mere bæredygtig. Det gælder bl.a. at arbejde mod en bedre fodersammensætning til grisene.

DLG skal gøre deres produktion mere bæredygtig

DLG spiller en vigtig rolle som både indkøber og leverandør af foder, råvarer, afgrøder og øvrige input til første led i produktionen af fødevarer. DLG ønsker derfor at være en medspiller i den grønne omstilling og gøre deres produktion mere bæredygtig. DLG’s ambition er at reducere forbruget af ressourcer på tværs af DLGs aktiviteter med 25 % inden 2025. Dette skal blandt andet ske ved at effektivisere produktionen, anvende grønnere input og øge genanvendelsen.

Læs mere om bæredygtig og klimavenlig fødevareproduktion

Du kan læse mere om klimavenlige fødevarer eller om bæredygtigt forbrug i vores forskellige guides eller læse mere om bæredygtig fødevareproduktion.