×

Vælg sprog

Vi har lige nu 10 stillinger!

 • Virksomhed: Lagkagehuset

  Head Baker for Lagkagehuset in Haderslev

  Foodjob Nordic is now looking on behalf of Lagkagehuset A/S in Haderslev for a Head Baker with change management skills, the will to lead, strong overview and results orientation to strengthen daily operations.

 • Virksomhed: AKV AmbA

  Commercial Manager for AKV – Food Ingredients

  Foodjob Nordic is now looking for a Commercial Manager to join AKV’s Global Sales & Application Center in Agro Food Park in Aarhus. The Commercial Manager will be responsible for regional strategic planning, overall direction, coordination, and evaluation of commercial capabilities across the target markets in a region, that is interest-ing for AKV.

 • Virksomhed: Christeyns

  Salgschef til Christeyns Danmark – Food Hygiene

  Foodjob Nordic søger en salgschef til Christeyns Danmark. Christeyns Food Hygiene er specialister i innovative hygiejneløsninger og sælger rengørings- og desinfektionsmidler, hygiejneudstyr samt ser-viceydelser til virksomheder i den fødevareforarbejdende industri.

 • Virksomhed: Fomaco

  Rejsevant Service Engineer til Fomaco A/S

  Som Service Engineer hos Fomaco bidrager du til, at Fomaco kan levere et højt serviceniveau til kunderne. Du yder support eller rejser ud og servicerer og installerer udstyr i ind- og udland.

 • Virksomhed: Lallemand

  Quality Manager for Lallemand EMEA Baking

  Foodjob Nordic is looking on behalf of Lallemand EMEA Baking for a Manager responsible for Quality Assurance and Quality Control to continue the journey to constantly improve on the quality of all aspects of operations across the EMEA region.

Forskellige taktikker til at løse manglen på faglært arbejdskraft i fødevarebranchen

Hvorfor er der mangel på faglært arbejdskraft i fødevarebranchen? Og hvad skal der ske i fremtiden, så fødevarebranchen kan forblive konkurrencedygtig? Vi skal se på årsager og mulige løsninger på ét af fremtidens største problem på det moderne arbejdsmarked. Lad os komme i gang.

Mangel på arbejdskraft er ikke kun et problem for fødevarebranchen, men én af de største udfordringer for dansk økonomi generelt. Ifølge Dansk Industri (DI) ser fire ud af ti virksomheder mangel på arbejdskraft som den største vækstudfordring i 2022.

Fødevarebranchen er særlig hårdt ramt

Fødevarebranchen er én af de brancher, der især lider under manglen på arbejdskraft. Dette påvirker produktionen, og mange virksomheder har svært ved at gøre sig konkurrencedygtige. Samtidig er der en stor efterspørgsel på fødevarer i Danmark, og mange virksomheder kæmper for at få fat i de rette medarbejdere. Vi skal se se på mulige årsager herunder.

Årsager til manglen på kvallificeret arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft kan have mange årsager. Én af årsagerne til mangel på arbejdskraft i fødevarebranchen er, at der ikke er tilstrækkeligt med uddannede og faglærte medarbejdere til rådighed. Dette betyder, at mange virksomheder har svært ved at ansætte de rette medarbejdere med de helt konkrete kompetencer til de ledige stillinger. Det hjælper Foodjob Nordic både virksomhederne med, men også de kandidater der søger stillingerne.

En anden årsag til mangel på arbejdskraft i fødevarebranchen er den aldersstruktur, der er blandt de ansatte. Mange af de faglærte ansatte i fødevarebranchen har været lang tid på arbejdsmarkedet, og læg her til at mange af de unge undlader at søge jobs i fødevarebranchen. Dette betyder, at der ikke er tilstrækkeligt med nye medarbejdere, som kan aflaste de ældre medarbejdere, når de går på pension.

Den sidste årsag ses også i den løbende ændring i arbejdsstyrken på det generelle jobmarked. Herunder ses en klar tendens hen imod år 2030.

Færre faglærte udfordrer alle brancher i fremtiden

Ifølge fremskrivninger fra Arbejdernes erhvervsråd (AE), kommer Danmark i fremtiden til at mangle over 200.000 ufaglærte og faglærte i 2030. Dansk Industri (DI) pegede i 2018 på, at manglen på faglærte især udfordrede fødevarebranchen. Dette skyldes blandt andet, at der er bliver uddanet færre faglærte i Danmark i forhold til de jobs, der bliver slået op. I en undersøgelse fra DI svarer 61 pct. af virksomhederne, at de forgæves rekrutterer faglært arbejdskraft.

Faktisk viser undersøgelsen også, at mangel på faglært arbejdskraft har betydet, at mange virksomheder har måtte ansætte en person med andre kvalifikationer, end dem de oprindeligt søgte efter (31 pct. af fødevarevirksomhederne). Ellers er opgaverne blevet løst ved overarbejde blandt de andre medarbejdere (44 pct. af fødevarevirksomhederne har gjort dette). I undersøgelsen svarer 23 pct. af virksomhederne desuden, at mangel på faglært arbejdskraft har betydet, at de har har mistet ordrer/salg eller udskudt projekter. Dette er selvfølgelig en alvorlig konsekvens for mange virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Alternative baggrunde skal især tages i betragtning

For at få fat i de rette faglærte medarbejdere, skal mange virksomheder overveje at ændre deres rekrutteringsstrategi. Virksomhederne skal selvfølgelig have fokus på at rekruttere flere unge og videreuddanne flere medarbejdere. På denne måde kan mange virksomheder sikre sig de nødvendige kompetencer og dermed den relevante arbejdskraft i fremtiden. Det er bare svært, hvis alle gerne vil have fat i de samme personer. Derfor skal nogle virksomheder ændre deres taktik.

Alternative kompetencer og jobbaggrunde skal i højere grad tages i betragtning. Langt de fleste virksomheder i fødevarebranchen lægger vægt på, at kandidaterne har en relevant faglig og kompetenceprofil og -baggrund, men andre kandidater med den "på papiret" manglende erfaring og kompetencer kan sagtens have de nødvendige kompetencer og erfaringer til at løse mange af de udfordringer, fødevarevirksomhederne står overfor.

Substitution i rekruttering kan bruges nu og her

Substitution er en effektiv måde at rekruttere på. Det betyder, at en virksomhed ansætter en anden type arbejdskraft end den oprindeligt efterspurgte. På denne måde kan man sikre sig, at man får de rette medarbejdere til jobbet. Substitution kan man gøre på mange måder. Vi har skrevet et blog indlæg om Substitution her

En af måderne man kan substituere på i fødevarebranchen er ved at rekruttere fra andre brancher. Dette kan man gøre, fordi mange brancher har de samme type kompetencer som fødevarebranchen. På denne måde kan man sikre sig, at man får fat i de rette medarbejdere til jobbet.

Og særligt er én ting på vej frem og kan blive fremtiden indenfor rekruttering af faglært arbejdskraft - især indenfor de digitale kompetencer.

Gamification er måske fremtidens rekruttering af faglærte

Denne type af rekruttering er en effektiv måde at rekruttere de rette medarbejdere på. Med gamification kan man engagere og motivere medarbejderne i rekrutteringsprocessen. På denne måde kan man sikre, at man får fat i de rette medarbejdere til jobbet med de rigtige kompetencer.

I fødevarebranchen er der mange jobs, som kræver både manuelle, men også flere og flere digitale færdigheder i industrien. Dette gør det svært for mange virksomheder at finde de rette medarbejdere, hvis de kigger indenfor de traditionelle uddannede kandidater. Derfor er det en mulighed for at mange virksomheder at gøre brug af gamification i deres rekrutteringsproces. På denne måde kan de sikre sig, at de får fat i de rette medarbejdere til jobbet. Det er blandt af fordi, at især de digitale færdigheder og kompetencer lettere findes gennem spil.

Digitale kompetencer kan f.eks. findes gennem gamification

Processoperatører er én type medarbejdere, der ofte søges i fødevarebranchen. De sikrer, at der produceres til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og uden spild af ressourcer. Oftest vil de finde og rette fejl på digitale produktionsanlæg og løbende kontrollere kvaliteten, så de kan være med til at forbedre produktionen på det pågældende produktionsanlæg. Disse digitale kompetencer eksisterer også i andre dele af arbejdsmarkedet. Gamification kan således være fremtidens rekrutteringsstrategi, fordi det kan mobilisere lignende kompetencer fra andre dele af samfundet ved hjælp af spil eller andre digitale værktøjer.

Det er altså et opgør med de klassiske rekrrukteringspraksis indenfor procesoperatører. Gamification er dog blot én mulighed indenfor rekruttering af faglærte hos virksomheder. Herigennem kan virksomhederne mobilisere alternative baggrunde og måske finde de rette medarbejdere.

Foodjob Nordic kan hjælpe jeres virksomhed med rekruttering

Hos Foodjob Nordic er vi specialister i rekruttering af faglært arbejdskraft indenfor fødevarebranchen. Vi har mange års erfaring med at finde de rette medarbejdere til jobs i fødevarebranchen.

Vores mission er at hjælpe fødevarevirksomheder med at finde de bedste medarbejdere. Vi ved, hvad der skal til for at finde de rette medarbejdere. Og vi kan hjælpe jer med at finde de rette medarbejdere til jeres virksomhed. Kontakt os [email protected], så finder vi den bedste løsning for jer.